Okul-Aile
Sıradışı Fikirler İçinizdeki Hazine Yaratici Takımlar Okul-Aile

 

Home
Up

 

Okul Aile işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ve her biri birer günlük çalışmalardan oluşan bu program toplam 7 hafta sürmektedir.

 

 

İLETİŞİM BECERİLERİ

İletişim metodları

Beden dili: Vücut Bölgeleri Kullanımı ve Vücutla Verilen Genel Mesajlar

Sunum teknikleri

Empati becerisini geliştirme

Çatışma yönetimi

Dinleme becerilerini geliştirme

Etkin soru sorma becerilerini geliştirme

Diksiyon geliştirme

Telefonda etkin iletişim

İletişim engelleri

OAB ( OKUL AİLE BİRLİĞİ ) EKİBİNİNİ GELİŞTİRME

Okul aile birliğinde anlaşmazlıkları, çatışmaları ve kırgınlıkları yönetme

Okul aile birliğindeki farklılıkları avantaja dönüştürme

Okul aile birliğinde aidat sistemi geliştirme

Okul aile birliği için web sitesi oluşturma ve etkili kullanım teknikleri

Okul aile birliğinde temsili demokrasinin önemi ve geliştirilmesi

Okul aile birliğine destek olabilecek velileri daha etkin hale getirme teknikleri

OAB de takım çalışmasını geliştirme

OAB üyelerinde ortak vizyon geliştirme

OAB takım çalışmasında motivasyon geliştirme yöntemleri

ÇOCUKLARDA ÖĞRENMEYİ GELİŞTİRME VE OAB

Okulda ve evde öğrenme stillerini geliştirme konusunda OABnin yapabilecekleri

Öğrenci başarısızlığı sorunlarıyla başetme konusunda OAB düşen görevler

Öğrencilerde kendine güveni geliştirme konusunda OAB neler düzenleyebilir

Öğrencilerde kariyer yönetimi alanında OAB'nin geliştirebileceği çalışmalar

Okul sonrası programlar geliştirmede OAB'nin yapabilecekleri

Çocuk yetiştirme becerileri geliştirme konusunda OAB neler yapabilir?

Ev  ortamı ve olanakları nasıl bir okula dönüştürülür?

Evde medya araçlarını öğrenme amaçlı kullanma teknikleri

OKULDA VELİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME VE OAB

Aileler arasındaki farklılıklar ve önyargılar konusunda okul aile birliği neler yapabilir?

Uyuşturucu kullanımını önlemede okul aile birliğine düşen görevler

Okulda şiddet sorunlarıyla baş etme konusunda okul aile birliğine düşen görevler

Okulda isim takma, sözlü saldırı, alay edilme, arkadaş baskısı konusunda OAB'ne düşen görevler

Okul güvenliği ,olağanüstü durumlar ve kriz planlaması konusunda okul aile birliğine düşen görevler

Okulda cinsel eğitim konusunda okul aile birliğine düşen görevler

İnternette pornografi konusunda OAB'nin yapabileceği çalışmalar

Aile sorunları olan öğrenciler konusunda okul aile birliği neler yapabilir

Ev ödevleri konusunda velileri daha verimli hale getirmek için yöntemler

Teknoloji okuRyazarlığı konusunda OAB neler yapabilir?

Velilerde çocukları dinleme becerilerini geliştirmek

Velilerde çocukları izleme ve tehlikeleri önceden görebilme becerilerini geliştirme

Velileri bireysel gelişim konusunda destekleyerek evde rol modelleri oluşturmalarını sağlama

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARI GELİŞTİRME VE OAB

Velilerin katkısı ile toplumsal eğitim programları geliştirme

Yaşlılara, yoksullara hizmet programları yoluyla öğrencilerde duyarlılık geliştirme

Yaşlı fakat birikimli toplum bireylerini okula kazandırma teknikleri

Okulda yardım kampanyaları nasıl geliştirilir?

Velilerin birbirleriyle yardımlaşması nasıl sağlanır?

Veliler okuldaki eğitim programlarına nasıl destek olabilirler

Veliler arasında hobi ve grup çalışmaları başlatma

Okula destek verebilecek velilerin zaman yönetimi becerilerini geliştirme

Geniş katılımlı toplantı planlama teknikleri

Okul yönetiminde velilerin etkinliğini artırma teknikleri

Okul yönetimiyle velilerin iletişimini geliştirmek için yapılabilecekler

Veli toplantılarının etkinleştirme konusunda OAB neler yapabilir?

Dünyada başarılı örnek çalışmalar

TOPLUMSAL İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME VE OAB

Okul aile birliği çalışmalarını topluma pazarlama

Okul aile birliğinin imajını geliştirme ve toplumda duyarlılık oluşturma, destek toplama

Okul aile birliği faaliyetleri hakkında tanıtım kampanyaları düzenleme

İş dünyası ile kurumsal işbirliği geliştirme ve sponsorluk bulma

OAB ve politik destek için lobicilik yöntemleri

Bağış ve yardım elde etmek üzere proje teklif planı hazırlama

OAB ve devlet okullarında kısmi özelleştirme çabaları

Öğrencilerin iş dünyasına geçişi konusunda iş dünyası ile yapılabilecek işbirliği çalışmaları

Okulda kültürel programlar geliştirmede OAB neler yapabilir?

Sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirme


ZAMAN , TOPLANTI ve STRES YÖNETİMİ

Yaşam yönetimi,Zaman nedir, Acil ve Önemli Kavramları,

Kişisel Tarzımız, Değerlerimiz  ve Zaman Kullanımı ,

İş Yükünün Analiz Edilmesi, Stratejik Planlama (yıllık aylık haftalık günlük)

Zaman Hırsızlarını Saptama,

Zaman yönetiminde akıl haritası kullanma

Yetki devrini bir zaman yönetimi aracı olarak verimli bir şekilde kullanabilme
Toplantı öncesi hazırlıklar ( Amaç, Gündem, Katılımcı Profili, Sürelendirme )

Toplantı yönetim teknikleri ( Yerleşim, Açılış,  Zamanlama, İlgi, Akış, Kontrol, Anlaştırma, Sonuçlandırma )

Toplantı öncesi ve sonrası iletişim , raporlama, sorumluluk dağıtma

Stresin Tanımı , Kişilik Özelliklerimiz ve Yaşamımızdaki Etkisi

Ne Tür Stresler Yaşarız ?Stres Kaynakları

Stres Yönetim Süreci (Farkına Varna, Tanımlama, Savaşma/ Kaçınma, Değerlendirme)

Stresle Başa Çıkma Yollarıve  Kontrol Altına Alma Yöntemleri

Stres Kaynaklı Psikosomatik Hastalıklar